روابط-عمومی-ها

روابط عمومی، نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی دارد

روابط عمومی، نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی دارد

در شرایط کنونی نقش روابط عمومی سازمان ها در انعکاس فعالیت ها و تحقق اهداف ...

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی برای کارآمدی و کارایی در سازمان

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی برای کارآمدی و کارایی در سازمان

وزیر تعاون، کار و رفاه در نشست سراسری روابط عمومی های این وزارتخانه ارتقای جایگاه ...

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی برای کارآمدی و کارایی در سازمان

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی برای کارآمدی و کارایی در سازمان

وزیر تعاون، کار و رفاه در نشست سراسری روابط عمومی های این وزارتخانه ارتقای جایگاه ...

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی برای کارآمدی و کارایی در سازمان

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی برای کارآمدی و کارایی در سازمان

وزیر تعاون، کار و رفاه در نشست سراسری روابط عمومی های این وزارتخانه ارتقای جایگاه ...

در همایش بانک ملی ایران مطرح شد؛ روابط عمومی، چراغ روشن سازمان، مشاور امین و فرهنگ ساز

در همایش بانک ملی ایران مطرح شد؛ روابط عمومی، چراغ روشن سازمان، مشاور امین و فرهنگ ساز

سه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، روابط عمومی را چراغ روشن سازمان، مشاوری امین ...

نشست روابط عمومی‌های صنعت بیمه به میزبانی بیمه "ما"

نشست روابط عمومی‌های صنعت بیمه به میزبانی بیمه "ما"

نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت بیمه کشور به میزبانی بیمه "ما" برگزار شد.