روابط-عمومی

فراخوان مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما»

فراخوان مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما»

اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، به مناسبت سالروز تاسیس ...

فراخوان مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما»

فراخوان مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما»

اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، به مناسبت سالروز تاسیس ...

درخشش بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی

درخشش بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران موفق به دریافت ...

درخشش بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی

درخشش بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران موفق به دریافت ...

گروه مالی گردشگری نشان ستاره مدیریت روابط عمومی را کسب کرد

گروه مالی گردشگری نشان ستاره مدیریت روابط عمومی را کسب کرد

در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، نشان‌های "ستاره مدیریت روابط عمومی" و "ستاره طلایی ...

گروه مالی گردشگری نشان ستاره مدیریت روابط عمومی را کسب کرد

گروه مالی گردشگری نشان ستاره مدیریت روابط عمومی را کسب کرد

در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، نشان‌های "ستاره مدیریت روابط عمومی" و "ستاره طلایی ...

روابط عمومی اثربخش تضمین کننده موفقیت سازمان است

روابط عمومی اثربخش تضمین کننده موفقیت سازمان است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تجلیل از خدمات ارزنده همکاران روابط عمومی به تبیین ...

روابط عمومی اثربخش تضمین کننده موفقیت سازمان است

روابط عمومی اثربخش تضمین کننده موفقیت سازمان است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تجلیل از خدمات ارزنده همکاران روابط عمومی به تبیین ...

گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در بانک ملی ایران

گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در بانک ملی ایران

کاربران کانال بانک ملی ایران در اپلیکیشن «بله» می توانند امروز در مسابقه ای که ...

گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در بانک ملی ایران

گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در بانک ملی ایران

کاربران کانال بانک ملی ایران در اپلیکیشن «بله» می توانند امروز در مسابقه ای که ...