بانک-پاسارگاد

سامانه #۷۲۰* به سامانه صیاد متصل شد

سامانه #۷۲۰* به سامانه صیاد متصل شد

بانک پاسارگاد همراستا با سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر پیاده‌سازی سامانه مدیریت چک (صیاد) در ...

به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد

به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد

به منظور به‌روزرسانی سامانه‌های مدیریت کارت و پاد بانک پاسارگاد در روز یکشنبه مورخ ۱۵ ...

به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد

به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد

به منظور به‌روزرسانی سامانه‌های مدیریت کارت و پاد بانک پاسارگاد در روز یکشنبه مورخ ۱۵ ...

خودپردازهای بانک پاسارگاد به سامانه صیاد متصل شد

خودپردازهای بانک پاسارگاد به سامانه صیاد متصل شد

بانک پاسارگاد به عنوان چهارمین بانک به جمع بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات سامانه صیاد بر روی ...

بانکداری با چاشنی آموزش مفاهیم مالی به دانش‌آموزان

بانکداری با چاشنی آموزش مفاهیم مالی به دانش‌آموزان

آموزش و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم بنیادین بانکداری از جمله اقدامات مهم در جهت ارتقای ...

بانک پاسارگاد مروج فرهنگ کتابخوانی

بانک پاسارگاد مروج فرهنگ کتابخوانی

بانک پاسارگاد با اهدای بیش از هفده کتابخانه در مناطق کمترتوسعه‌یافتۀ کشور، روز کتاب و ...

بانک پاسارگاد مروج فرهنگ کتابخوانی

بانک پاسارگاد مروج فرهنگ کتابخوانی

بانک پاسارگاد با اهدای بیش از هفده کتابخانه در مناطق کمترتوسعه‌یافتۀ کشور، روز کتاب و ...

سود خالص بانک پاسارگاد افزایش یافت

سود خالص بانک پاسارگاد افزایش یافت

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال ...

سود خالص بانک پاسارگاد افزایش یافت

سود خالص بانک پاسارگاد افزایش یافت

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال ...

تعطیلی کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد در استان‌های "تهران" و "البرز"

تعطیلی کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد در استان‌های "تهران" و "البرز"

کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد در استان‌های «تهران» و «البرز» از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ تا ...