خوب و بد الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث

عباس رنجبر کلهرودی، کارشناس ارشد صنعت بیمه، ranjbarkalahrodi@yahoo.com

خوب و بد الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث

بینا: قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج.ا.امقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است.

 

خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است.در حال حاضر، شرکت‌های بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد.اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم.

طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود 15 درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکت‌های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه،10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود 25 درصد افزایش یابد تا شرکت‌های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.

 آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا 25 درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت. ضرر 1700 میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال 1392مویداین ادعاست.

 • دلایل بروزاین مشکلات چیست؟

یکی از مشکلات صنعت بیمه ،و شاید سایر بخش‌های اقتصادی کشور، این است که تحلیل‌های ارائه شده در باره صنعت بیمه و بیمه شخص ثالث فاقد پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس اطلاعات ناقص و یا مشاهدات موردی است.متاسفانه بر مبنای همین تحلیل‌های نیز تصمیم سازی می شود و تکالیفی به بنگاهای اقتصادی کشور و شرکت‌های بیمه تحمیل می گردد که فعالیت آنها را از مدار منطقی و اقتصادی خارج می سازد که در ذیل به بخشی از این تحلیلها و برداشت‌های ناثواب در باره بیمه شخص ثالث اشاره می گردد:

الف - مهمترین استدلال این است که اگر بیمه شخص ثالث ضررده است ؛ چرا شرکت‌های بیمه آن را می فروشند و هنگام فروش تخفیف هم می دهند؟!

 ارائه تخفیف در هنگام فروش یک کالا و یا فروش آن به قیمت کمتر، همیشه بمعنی سود آور بودن آن کالا نیست .در برخی موارد ضرورت‌هایی وجود دارد که فروشنده کالا مجبور است با توجه نوع کالا و یا وضعیت بازارو برای حضور در بازار و یا الزامات فنی و قانونی کالای خود را بقیمت کمتر و با تخفیف و یا مشابه سایرین ارائه کند.این ضرورت‌ها در فروش بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است:

1-  بازار بیمه کشور در کمتر از یک دهه گذشته تغییرات بسیاری را تجربه کرده است که مهمترین آن ورود شرکت خصوصی به بازار بیمه دولتی بوده است.و تبعا یکی از ابزار‌های ورود شرکت‌های جدید به بازار و باز کردن جای پا استفاده از ابزار و کارت قیمت‌ها بوده است.

2-   بیمه شخص ثالث بزرگترین سهم را در پرتفوی حق بیمه ی صنعت بیمه دارد وخرید آن برای صاحبان خودرو الزامی است .

3-  جریان نقدینگی این رشته نسبت سایر رشته‌ها بالاتر و پرداخت خسارت نیز معمولا با فاصله می باشد.

4-  برخی تخفیف‌های اعمال شده درانواع بیمه نامه‌ها الزام فنی و قانونی دارد .بعنوان مثال تخفیف عدم خسارت سال قبل ، تخفیف گروهی ، تخفیفخودروهای صفر کیلومترو... از مواردی است که شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت آن هستند .بنابراین ذکر کلمه تخفیف همیشه بمعنی ارزان فروشی نیست!

ب- حق بیمه شخص ثالث گران است و هزینه آن بردوش رانندگان و صاحبان خودرو سنگینی می کند و دلیل بیمه گریزی بسیاری از هموطنان همین گرانی است.

شکی نیست که میزان حق بیمه نسبت به سطح در آمد بسیاری از اقشار مردم زیاد است و بسیاری نمی توانند حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند اما این امر بمعنی گران بودن حق بیمه نیست زیرا با توجه به آمار تصادفات منجر به خسارت‌های جانی و مالی و میزان آن ، با حق بیمه‌های دریافتی ، امکان تکافوی خسارت‌های مذکور وجود ندارد. به بیان دیگر قیمت تمام شده بیمه مذکور در سالهای گذشته هم برای شرکت‌های بیمه منطقی ویا مقرون بصرفه نبوده است.

ج- ممکن است شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث ضرربدهند اما شرکت‌های بیمه در سایر رشته‌ها سودآورند کسری خود را در بیمه شخص ثالث از آن محل جبران نمایند.

ترکیب پرتفوی شرکت‌های بیمه نشان میدهد که بطور میانگین در حدود 45درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه به بیمه شخص ثالث و بالغ بر20درحدود درصد مربوط به بیمه درمان و درحدود کمتر از 35 درصد باقیمانده هم مربوط به سایر رشته‌هاست . بیمه درمان بدلیل سیاست‌های وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته دچار چالش اساسی شده است که تبعات آن درسال جاری نمایان خواهد شد. بنابراین با توجه به میزان پرتفوی دو رشته اخیر امکان جبران خسارت‌های سنگین این 2 رشته از محل سایر رشته‌ها منتفی است و علاوه براین چه لزومی دارد بیمه گذاری که بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه اتومبیل و یا عمر و پس اندازدارد تاوان خسارت بیمه گذار دیگری در رشته دیگر را بدهد؟

د-براساس آیین نامه‌های شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند در هر رشته حداقل و حداکثر ضریب خسارت مشخص شده را رعایت نمایند و در صورتی که ضریب خسارت مذکور کمتر و یا بیشتراز میزان مشخص شده باشد ؛ باید حق بیمه خود را تعدیل نمایند . با این تصمیم آیین نامه مذکور از این بابت بی اثر شده است و مشخص نیست که خسارات فراتر از حق بیمه دریافتی شرکت‌های بیمه از چه محلی باید جبران شود ؟

ه –بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف نیروی محترم انتظامی ، از درصد تصادفات جاده ای منجر به فوت کمی کاسته شده است اما این کاهش با توجه به ثابت بودن سایر حوادث و افزایش بعضی عوامل دیگر ، بهبود قابل توجه و اثرگذاری بر خسارت‌های بیمه شخص ثالث نداشته است.

و‌- علیرغم درخواست‌های مردم و مسئولان ، ایمنی بعضی از خوورو‌ها در چند سال گذشته بهبود مورد نظر را پیدا نکرده است و از طرف دیگر میزان شتاب خودرو‌ها نسبتا افزایش یافته و مخاطرات و صدمات ناشی از تصافات بیشتر از گذشته شده است.

 بنابراین شرکت‌های بیمه مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و عرفی صنعت بیمه و فضایی که متاثر برخی از عوامل دیگر اقتصادی کشوراست، فعالیت کنند و بیمه شخص ثالث را بفروشند و عدم عرضه بیمه شخص ثالث وعدم پیروی از بازار ، مشکلات بزرگتری را برای هریک از شرکت‌های بیمه بدنبال خواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته آمد مسئولین دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش خدمات رسانی بیشتربه هموطنان عزیز تکالیفی را بصورت غیر مستقیم به دوش شرکت‌های بیمه نهاده اند که هزینه آن مشکلات زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کند. چنانچه شرکت‌های بیمه ، همانند گذشته، دولتی بودند، قطعا ضرر و زیان صنعت بیمه مفهومی نداشت. اما باعنایت به اینکه به غیر ازشرکت بیمه ایران بقیه شرکت‌های بیمه خصوصی محسوب می گردند؛ تصمیات اینگونه پیامد‌های اقتصادی زیادی را برای شرکت بیمه و بیمه‌گذاران و صاحبان سهام و صنعت بیمه و آینده آن بهمراه خواهد داشت.

بنظر می رسد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی این تصمیم لازم است دولت سیاستی را اجرا کند که هزینه مازاد مربوطه را از محل درآمدهای دولت پرداخت گرددتا هم مردم از خدمات بیمهبیشتر بهره مند شوند و هم اینکه صنعت بیمه دچار ورشکستگی نشود و حقوق صاحبان سهام حقیقی و حقوقی شرکت‌های بیمه نیزحفظ شود . همچنین شایسته است بیمه مرکزی ج.ا.ا قبل از ابلاغ چنین مواردی ، راهکارهایی را به شرکت‌های بیمه اعلام کند که آنان بتوانند بدون سقوط به ورطه ضرو زیان و با پیامدهای احتمالی آن مقابله کنند.

قصه درازست و اشارت بس است                                         دیده فزون دار و سخن مختصر

 

نظرات

شیما

6 سال و 2 ماه و 28 روز پیش

صحبتتاتون فوق العاده بود متاسفانه رئیس بیمه مرکزی با این کاری که کرد نشون داد که چیزی از صنعت بیمه نمیدونه

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بیش از ۷.۲ میلیون گواهی سپرده کالایی دادوستد شد

بورس کالای ایران شاهد ۷ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۷۸۴ گواهی سپرده کالایی در تیر ۱۴۰۰ بود.

 • 2

تمدید تاریخ انقضای کارت برخی مشتریان بانک مهر ایران

تاریخ انقضای کارت نقدی مشتریانی که تیر ماه ۱۴۰۰ بود، به‌صورت خودکار و به مدت یک سال تمدید شد.

 • 2

تداوم روند مثبت بورس در اولین روز کاری مرداد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۱۱۳ واحدی معادل ۰.۹۲ درصد به یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۲۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۱۸ واحدی به ۱۹ هزار و ۲۶۷  واحد رسید.

 • 2

تورم بالای ۴۰ درصد؛ چالش دولت سیزدهم/ تاکتیک ضدتورمی دولت چیست؟

کارشناسان اقتصادی می‌گویند مهار نرخ تورم و یافتن راهکاری عملی برای جلوگیری از ادامه روند افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده، مهم‌ترین چالش اقتصای دولت سیزدهم خواهد بود که باید در اولویت امور قرار گیرد.

 • 2

زمان پرداخت ۱۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت

سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد است آزادسازی سهام عدالت دوباره از صفر شروع شود تا بر روند معاملات تاثیر منفی نگذارد.

 • 4

تدوین نقشه رشد اقتصادی در دولت جدید

وزیر اسبق صمت معتقد است دولت جدید باید نقشه مورد توافق از رشد اقتصادی در همه حوزه‌ها را تدوین کند.

 • 2

بازدهی قابل قبول بورس در اولین ماه از فصل گرم سال

در شرایطی که بازار سرمایه از اواخر مرداد سال گذشته تا ابتدای خرداد امسال، روند نزولی را تجربه کرده بود، در یک ماه گذشته، شاخص کل بورس در مسیر بازدهی مثبتی قرار گرفته است.

 • 4

انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی

معاون سازمان مالیاتی می‌گوید بار قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

 • 2

خبر خوب برای سهامداران سهام عدالت

مدیر نظارت بر ناشران بورس گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تمام مشمولین سهام عدالت در روش مستقیم از تمام حقوق و مزایای سهامداری برخوردار شدند.

 • 5

بررسی روند تورم در ۵۰ ماه اخیر

بررسی نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور در ۵۰ ماه گذشته نشان دهنده ثبت فاصله تورمی ۳۷ درصدی است به نحوی که نرخ تورم در خردادماه ۹۶ نزدیک به ۷.۲ درصد بود اما در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسید.

 • 3

امروز آخرین مهلت رجیستری برخی برندهای تبلت

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که امروز آخرین مهلت رجیستری کردن برخی نشان‌های تجاری تبلت است.

 • 4

اتاق ایران به گروه مشورتی آسیا-اقیانوسیه سازمان جهانی گمرک پیوست

اتاق بازرگانی ایران به عضویت گروه مشورتی بخش خصوصی منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی گمرک پیوست.

 • 5

مسئله FATF بلاتکلیف ماند/ کار به دولت سیزدهم کشید

دولت دوازدهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام برساند و منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت است، اما به نظر می رسد این کار باید در دولت سیزدهم دنبال شود.

 • 6

کاهش ۱۷ درصدی زیان بانک سرمایه

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه برای سال مالی ۱۳۹۹ برگزار و بر اساس صورت های مالی منتشر شده این بانک، ۱۷ درصد کاهش زیان نسبت به سال مالی ۹۸ اعلام شد.

 • 6

پیام تبریک مدیرعامل بانک سرمایه به مناسبت عیدقربان

فرج اله قدمی مدیرعامل بانک سرمایه، فرا رسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت.

 • 7

مجوز بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک اقتصاد نوین

مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین از سوی بانک مرکزی صادر شد.

 • 13

مجوز بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک اقتصاد نوین

مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین از سوی بانک مرکزی صادر شد.

 • 3

متوسط هزینه - درآمد خانوار در سال ۹۹ چقدر بود؟

مرکز آمار ایران تغییرات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۹۹ را اعلام کرد.

 • 7

متوسط هزینه - درآمد خانوار در سال ۹۹ چقدر بود؟

مرکز آمار ایران تغییرات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۹۹ را اعلام کرد.

 • 1

صادرات ایران به آذربایجان و روسیه افزایش یافت

سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ با وجود بحران کرونا و جنگ قره باغ، صادرات ایران به آذربایجان و روسیه افزایش یافت.

 • 2