گذاری

دو پیام در روندهای پولی

دو پیام در روندهای پولی

بینا:گرچه همواره در تحلیل سیاست‌های پولی میزان رشد نقدینگی و آثار و تبعات آن بر ...

طرد موسسات مالی غیرمجاز از رسانه‌ها

طرد موسسات مالی غیرمجاز از رسانه‌ها

بینا: با وجود اینکه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بالاخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از ...

7 ایراد به پیشنهاد پولی نمایندگان

7 ایراد به پیشنهاد پولی نمایندگان

بینا: یک کارشناس اقتصادی، ایرادات و تناقض‌های طرح نمایندگان مجلس برای الحاق هفت بند به ...

پیش شرط اصلاح پول ملی

پیش شرط اصلاح پول ملی

بینا: زمزمه حذف صفرها از پول ملی به عنوان یکی از طرح های اقتصادی در ...

سه پیامد آزادسازی در بازار پول

سه پیامد آزادسازی در بازار پول

بینا: بانک مرکزی جدیدترین گزارش از آمارهای مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی ...

عصر دلار و صفرهای بی پایان به انتها می رسد

عصر دلار و صفرهای بی پایان به انتها می رسد

بینا: معمولا حذف صفر از پول رایج یک کشور دارای پیام مشخصی برای شهروندان و ...

کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟

کدام بانک و موسسه اعتباری سود بیشتری می‌دهد؟

بینا: در بین بانکهای غیر دولتی، انواع طرح های سپرده گذاری برای تقاضاهای مختلف وجود ...