کوپن

گوش به زنگ باشید؛ کوپن‌ها برمی‌گردند!

گوش به زنگ باشید؛ کوپن‌ها برمی‌گردند!

طرح دوباره کوپن‌های توزیع مواد غذایی بعد از سال‌ها این بار با عنوان "کالابرگ‌های الکترونیک" ...

تاثیر روانی توزیع کالابرگ‌

تاثیر روانی توزیع کالابرگ‌

تهران- ایرنا- دولت برای تنظیم بازار ناچار به استفاده از کالابرگ است. در حقیقت دولت ...

پُتک اقتصاد کوپنی بر سر تولید

پُتک اقتصاد کوپنی بر سر تولید

تهران- ایرنا- هر چه که هست، کوپن یا کالا برگ واژه آشنایی برای بسیاری از ...

نگاهی به چرایی بازگشت کوپن به نظام اقتصادی کشور

نگاهی به چرایی بازگشت کوپن به نظام اقتصادی کشور

تهران- ایرنا- چرایی تصویب طرح بازگشت نظام کوپنی (کالابرگ الکترونیکی) به نظام اقتصادی کشور توسط ...

نگاهی به چرایی بازگشت کوپن به نظام اقتصادی کشور

نگاهی به چرایی بازگشت کوپن به نظام اقتصادی کشور

تهران- ایرنا- چرایی تصویب طرح بازگشت نظام کوپنی (کالابرگ الکترونیکی) به نظام اقتصادی کشور توسط ...

اتصال کارت های بانکی به زیرساخت سوخت

اتصال کارت های بانکی به زیرساخت سوخت

اجرای طرح اتصال کارت های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری ...