کشاورزی

آل‌اسحاق دولت را از سرکوب قیمت‌ها برحذر داشت

آل‌اسحاق دولت را از سرکوب قیمت‌ها برحذر داشت

بینا: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره دخالت دولت در قیمت گذاری ...

مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی لیاقت ورز شد

مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی لیاقت ورز شد

بینا: روز گذشته براساس حکم مدیرعامل بانک کشاورزی، رضا لیاقت ورز بعنوان مدیر جدید روابط ...

بخش خصوصی سهمی از رشد اقتصادی کشور ندارد

بخش خصوصی سهمی از رشد اقتصادی کشور ندارد

بینا: رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: نمی‌توان در رشد چهار درصدی اقتصاد کشور که به ...

انتقاد آل اسحاق از بانک‌ها و غیرمجازها

انتقاد آل اسحاق از بانک‌ها و غیرمجازها

بینا: رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حوزه اقتصاد، بانک محور عمل می کنیم اگرچه ...

تغییرات ستادی در بانک کشاورزی وجود ندارد

تغییرات ستادی در بانک کشاورزی وجود ندارد

بینا: مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه اختیارات تفویض شده به واحدهای ستادی و مدیریت ...

مدیرعامل بانک کشاورزی : 4 توصیه و اولویت

مدیرعامل بانک کشاورزی : 4 توصیه و اولویت

بینا: مرتضی شهیدزاده رئیس جدید هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورز چهار اولویت این نهاد ...

بانک کشاورزی شارژ می‌شود

بانک کشاورزی شارژ می‌شود

بینا: توسعه شبکه‌های گلخانه‌ای، توسعه پرورش ماهی، صید صنعتی ماهی، ‌توسعه بهره‌وری آب در مزارع، ...

مدیرعامل جدید بانک کشاورزی معرفی شد

مدیرعامل جدید بانک کشاورزی معرفی شد

بینا: امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مرتضی شهیدزاده به عنوان مدیرعامل جدید بانک کشاورزی ...

انتقاد از عدم رعایت نرخ سود مصوب در بانکها

انتقاد از عدم رعایت نرخ سود مصوب در بانکها

بینا: رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به روند کاهشی سهم تسهیلات تولید در ۳ ...

یک درصد کاهش سپرده،4.5 درصد به نقدینگی می‌افزاید

یک درصد کاهش سپرده،4.5 درصد به نقدینگی می‌افزاید

بینا: بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها سبب افزایش ۴.۵ درصدی ...