کاهش

ریزش دسته ‌جمعی شاخص‌های منتخب بورس

ریزش دسته ‌جمعی شاخص‌های منتخب بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲۴۰۲ واحدی معادل ۱.۷۷ درصد ...

کاهش ۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در آغاز هفته

کاهش ۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در آغاز هفته

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۸۰۶۷  واحدی معادل ۲.۱۷ ...

ادامه عقبگرد شاخص کل بورس در کانال ۱.۲ میلیون واحد

ادامه عقبگرد شاخص کل بورس در کانال ۱.۲ میلیون واحد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶۰۱۶ واحدی معادل ۱.۹۹ ...

ادامه عقبگرد شاخص کل بورس در کانال ۱.۲ میلیون واحد

ادامه عقبگرد شاخص کل بورس در کانال ۱.۲ میلیون واحد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶۰۱۶ واحدی معادل ۱.۹۹ ...

شاخص بازار سرمایه دوباره قرمز شد

شاخص بازار سرمایه دوباره قرمز شد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶۰۱۶ واحدی معادل ۱.۹۹ ...

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۳۸۳۵ واحدی معادل ۱.۰۶ ...

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۳۸۳۵ واحدی معادل ۱.۰۶ ...

سقوط شاخص کل بورس به کف کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

سقوط شاخص کل بورس به کف کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۴۸۴۳ واحدی معادل ۲.۶۱ ...

سقوط شاخص کل بورس به کف کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

سقوط شاخص کل بورس به کف کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۴۸۴۳ واحدی معادل ۲.۶۱ ...

تغییرات ۴۲ ماهه نرخ تورم در ایران

تغییرات ۴۲ ماهه نرخ تورم در ایران

نگاهی به افت و خیز نرخ تورم در ایران طی فروردین ۹۶ تا مهر ۹۹ ...