کار-و-رفاه-اجتماعی

سرپرست وزارت تعاون: بیمه تکمیلی بازنشستگان پیگیری می شود

سرپرست وزارت تعاون: بیمه تکمیلی بازنشستگان پیگیری می شود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس سیاست حمایت از بازنشستگان سه اقدام ...

اختصاص بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر

اختصاص بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بسته حمایت غذایی گفت: امسال دو کار ...

اختصاص بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر

اختصاص بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بسته حمایت غذایی گفت: امسال دو کار ...