کار

254هزار نفر در کشور مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند

254هزار نفر در کشور مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند

کرمان- ایرنا- مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار با اشاره به اینکه ...