پیامک

نامه‌ها و اظهارنظر‌هایی درباره CFT به من رسیده است

نامه‌ها و اظهارنظر‌هایی درباره CFT به من رسیده است

تهران-ایرناپلاس- یک عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گوید بعد از ارسال CFT از مجلس شورای اسلامی ...

نامه‌ها و اظهارنظر‌هایی درباره CFT به من رسیده است

نامه‌ها و اظهارنظر‌هایی درباره CFT به من رسیده است

تهران-ایرناپلاس- یک عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گوید بعد از ارسال CFT از مجلس شورای اسلامی ...

نجات‌الله ابراهیمیان: کسی جرات ندارد پیامک تهدیدآمیز برایم ارسال کند

نجات‌الله ابراهیمیان: کسی جرات ندارد پیامک تهدیدآمیز برایم ارسال کند

نجات‌الله ابراهیمیان، عضو شورای نگهبان درباره پیامک‌های تهدید‌آمیز گفت: کسی مرا تهدید نکرده و جرات ...

کدخدایی:شاهرودی به دلیل کسالت درجلسات شورا نگهبان حضور ندارد

کدخدایی:شاهرودی به دلیل کسالت درجلسات شورا نگهبان حضور ندارد

تهران-ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: آیت الله شاهرودی به دلیل کسالتی که دارند نتواستند در ...

کدخدایی:شاهرودی به دلیل کسالت درجلسات شورا نگهبان حضور ندارد

کدخدایی:شاهرودی به دلیل کسالت درجلسات شورا نگهبان حضور ندارد

تهران-ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: آیت الله شاهرودی به دلیل کسالتی که دارند نتواستند در ...

آخرین وضعیت لوایح FATF و سرنوشت CFT در شورای نگهبان

آخرین وضعیت لوایح FATF و سرنوشت CFT در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا لایحه CFT در دستور جلسه این هفته شورای نگهبان ...

آخرین وضعیت لوایح FATF و سرنوشت CFT در شورای نگهبان

آخرین وضعیت لوایح FATF و سرنوشت CFT در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا لایحه CFT در دستور جلسه این هفته شورای نگهبان ...