پیامک

نحوه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی +اینفوگرافیک

نحوه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی +اینفوگرافیک

با تمهیدات جدید بانک مرکزی از این پس می‌توانید با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی ...

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

هموطنان از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک ...

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

هموطنان از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک ...

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد

مشتریان نظام بانکی از این پس می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در ...

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

هموطنان از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک ...

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد

مشتریان نظام بانکی از این پس می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در ...

شرکت مخابرات: قبض‌های جدید تلفن را نپردازید

شرکت مخابرات: قبض‌های جدید تلفن را نپردازید

افزایش قیمت ها در آخرین قبض های صادر شده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و اعتراض ...

پیامک‌هایی که خبرساز شدند

پیامک‌هایی که خبرساز شدند

در چند ماه گذشته که بحث تصویب FATF در مجلس داغ شده است، برخی از ...

این بندهای مبهم قبض موبایل

این بندهای مبهم قبض موبایل

آیتم‌های مبهم قبض موبایل بارها مورد اعتراض کاربران قرار گرفته است؛ آیتم‌هایی مثل سایر هزینه‌ها، ...