پوند

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت ۱۲ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت ۱۲ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت

نرخ رسمی پوند و یورو کاهش یافت

تهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) قیمت 47 ارز را اعلام کرد که بر اساس ...

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/دلار ثابت ماند

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد که ...

نرخ رسمی پوند کاهش یافت/دلار ثابت ماند

نرخ رسمی پوند کاهش یافت/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۲۴ اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد که بر ...

کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

قیمت رسمی 24 ارز از جمله یورو و پوند کاهش یافت

قیمت رسمی 24 ارز از جمله یورو و پوند کاهش یافت

تهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) قیمت 47 ارز را اعلام کرد که بر اساس ...

افزایش نرخ رسمی یورو /قیمت پوند کاهش یافت

افزایش نرخ رسمی یورو /قیمت پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز، دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد که ...

جزییات تغییر قیمت رسمی ارز/ نرخ پوند افزایش و یورو کاهش یافت

جزییات تغییر قیمت رسمی ارز/ نرخ پوند افزایش و یورو کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۶ ارز مانند ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

تهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) نرخ 47 ارز را اعلام کرد که بر اساس ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ دلار ثابت ماند

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۶ ...