پول-ملی

چه بر سر ارزش پول ملی آمد؟

چه بر سر ارزش پول ملی آمد؟

کاهش ارزش پول ملی همگام با تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که از اوایل ...

کاهش ارزش پول ملی یعنی چه؟

کاهش ارزش پول ملی یعنی چه؟

کاهش ارزش پول ملی اتفاقی است که در ماه‌های گذشته به اندازه چند سال در ...

نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست

نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به برخی ابهامات نوشت: برای بانک مرکزی در کنار ...

برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم

برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ...

۳ پاسخ همتی به راهپیمایان/ برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم

۳ پاسخ همتی به راهپیمایان/ برای تعدیل نرخ دلار برنامه داریم

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با بیان اینکه تمام تلاش خود را مصروف تقویت ...

بررسی زوایای حذف صفر از پول ملی

بررسی زوایای حذف صفر از پول ملی

ترویج بانکداری الکترونیک زیرساختی مناسب در راستای موفقیت طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ...

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر

‌یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: راه کار افزایش ارزش پول ملی حذف چهار صفر از ...