واگذاری

ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان چیست؟

ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان چیست؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وثیقه بودن بخشی از سهام ...

خروج۳۰۰ شرکت از اولویت خصوصی‌سازی در سال جاری

خروج۳۰۰ شرکت از اولویت خصوصی‌سازی در سال جاری

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را ...

۳۰۰ شرکت از لیست واگذاری‌های سال ۹۸ حذف شدند

۳۰۰ شرکت از لیست واگذاری‌های سال ۹۸ حذف شدند

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: هیات واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را ...

دو شرط پوری حسینی برای واگذاری سرخابی‌ها

دو شرط پوری حسینی برای واگذاری سرخابی‌ها

رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه دو راه برای واگذاری سرخآبی‌ها وجود دارد، افزود: ...

هیئت واگذاری ۳۰۰ شرکت را از اولویت خصوصی سازی خارج کرد

هیئت واگذاری ۳۰۰ شرکت را از اولویت خصوصی سازی خارج کرد

رییس سازمان خصوصی سازی، گفت: هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را ...

عرضه سهام ۴ شرکت بزرگ دولتی در بورس

عرضه سهام ۴ شرکت بزرگ دولتی در بورس

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ طبق مصوبه هیأت واگذاری تا کنون سهام دولتی در سه شرکت ...

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد/ مشتری نبود

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد/ مشتری نبود

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش ...

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد/ مشتری نبود

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد/ مشتری نبود

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش ...

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد/ مشتری نبود

واگذاری سه شرکت بزرگ دولتی متوقف شد/ مشتری نبود

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش ...