هیات-وزیران

اعلام فهرست شرکت‌های دولتی مکلف به حسابرسی عملیاتی

اعلام فهرست شرکت‌های دولتی مکلف به حسابرسی عملیاتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شرکت‌های دولتی که در طول سال‌های برنامه پنجساله ششم توسعه ...

تغییرات ۵۲۸ ردیف تعرفه گمرکی ابلاغ شد

تغییرات ۵۲۸ ردیف تعرفه گمرکی ابلاغ شد

گمرک ایران مصوبه هیات وزیران پیرامون تغییر، اصلاح و حذف ۵۲۸ ردیف تعرفه گمرکی را ...

تغییرات ۵۲۸ ردیف تعرفه گمرکی ابلاغ شد

تغییرات ۵۲۸ ردیف تعرفه گمرکی ابلاغ شد

گمرک ایران مصوبه هیات وزیران پیرامون تغییر، اصلاح و حذف ۵۲۸ ردیف تعرفه گمرکی را ...

ماموریت روحانی به دستگاه‌های اجرایی برای رونق تولید

ماموریت روحانی به دستگاه‌های اجرایی برای رونق تولید

رییس جمهور دستگاه‌های اجرایی کشور را مامور کرد تا برنامه‌های خود به منظور تحقق شعار ...

شرایط اختصاص ارز رسمی به LC قبل از ۱۶ مرداد ۹۷

شرایط اختصاص ارز رسمی به LC قبل از ۱۶ مرداد ۹۷

گمرک ایران مصوبه هیات وزیران پیرامون اصلاح موضوع تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل ...