نوآوری

شرکتهای دانش بنیان می توانند تمام نیاز دارویی کشور را تأمین کنند

شرکتهای دانش بنیان می توانند تمام نیاز دارویی کشور را تأمین کنند

معاون علمی و فناوری گفت: برندهای دانش‌بنیان ایرانی می‌توانند تمامی نیاز کشور به داروهای بومی ...

ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان

ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان

گروه بنگاه‌ها- رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به طراحی ابزارهای جدید ...

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و عضو کمیته داوران هشتمین جشنواره دکتر نوربخش، ...

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و عضو کمیته داوران هشتمین جشنواره دکتر نوربخش، ...

مردم باید اثر شرکت‌های دانش بنیان را در اقتصاد ببینند

مردم باید اثر شرکت‌های دانش بنیان را در اقتصاد ببینند

گروه بنگاه‌ها- رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه مسیر اعتماد ...

گوگل بخش ساعت هوشمند فسیل را خرید

گوگل بخش ساعت هوشمند فسیل را خرید