نوآوری

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران راه‌اندازی شد

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران راه‌اندازی شد

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران با حضور مدیرعامل این بانک افتتاح شد.

گسترش همکاری های بانک سینا و صندوق نوآوری و شکوفایی

گسترش همکاری های بانک سینا و صندوق نوآوری و شکوفایی

در نشست مشترک مدیرعامل بانک سینا و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی بر ...

شرکتهای دانش بنیان می توانند تمام نیاز دارویی کشور را تأمین کنند

شرکتهای دانش بنیان می توانند تمام نیاز دارویی کشور را تأمین کنند

معاون علمی و فناوری گفت: برندهای دانش‌بنیان ایرانی می‌توانند تمامی نیاز کشور به داروهای بومی ...

ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان

ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان

گروه بنگاه‌ها- رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به طراحی ابزارهای جدید ...

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و عضو کمیته داوران هشتمین جشنواره دکتر نوربخش، ...

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

انتخاب برترین نوآوری های بانکی و شرکتی در عرصه بانکداری الکترونیک

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و عضو کمیته داوران هشتمین جشنواره دکتر نوربخش، ...

مردم باید اثر شرکت‌های دانش بنیان را در اقتصاد ببینند

مردم باید اثر شرکت‌های دانش بنیان را در اقتصاد ببینند

گروه بنگاه‌ها- رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه مسیر اعتماد ...

گوگل بخش ساعت هوشمند فسیل را خرید

گوگل بخش ساعت هوشمند فسیل را خرید