نوآوری

ضرورت ایجاد مرکز داده مشترک برای ثبت اطلاعات بانک‌ها

ضرورت ایجاد مرکز داده مشترک برای ثبت اطلاعات بانک‌ها

مدیرعامل بانک شهر بر لزوم ایجاد مرکزی مشترک برای ثبت اطلاعات بانک‌ها و تجارب آنان، ...