نرخ-تورم

جزییات تورم تیرماه در استان‌های کشور

جزییات تورم تیرماه در استان‌های کشور

مرکز آمار شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ۹۹ به تفکیک استان را منتشر کرد ...

تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیر ماه

تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیر ماه

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٦.٤ ...

تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیر ماه

تغییرات نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیر ماه

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٦.٤ ...

بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم استانی خردادماه

بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم استانی خردادماه

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که استان‌های هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب ...

بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم استانی خردادماه

بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم استانی خردادماه

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که استان‌های هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب ...

فاصله ۹ درصدی تورم استان‌های کشور در خرداد ماه

فاصله ۹ درصدی تورم استان‌های کشور در خرداد ماه

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم ...

فاصله ۹ درصدی تورم استان‌های کشور در خرداد ماه

فاصله ۹ درصدی تورم استان‌های کشور در خرداد ماه

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم ...

نرخ تورم سالانه واردات اعلام شد

نرخ تورم سالانه واردات اعلام شد

شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ١٣٩٨ برابر با ٣٤٩٨,٤ است که نسبت سال قبل ...

نرخ تورم سالانه واردات اعلام شد

نرخ تورم سالانه واردات اعلام شد

شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ١٣٩٨ برابر با ٣٤٩٨,٤ است که نسبت سال قبل ...

فاصله تورمی دهک‌ها در خردادماه به ۴.۲ درصد رسید

فاصله تورمی دهک‌ها در خردادماه به ۴.۲ درصد رسید

فاصله تورمی دهک‌ها در خرداماه براساس آمارهای مرکز آمار ایران به ۴.۲ درصد رسیده که ...