مناطق-آزاد

انتصاب سرپرست معاونت برنامه‌ریزی مناطق آزاد

انتصاب سرپرست معاونت برنامه‌ریزی مناطق آزاد

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سرپرست معاونت برنامه ریزی» ...

انتصاب سرپرست معاونت برنامه‌ریزی مناطق آزاد

انتصاب سرپرست معاونت برنامه‌ریزی مناطق آزاد

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سرپرست معاونت برنامه ریزی» ...

مناطق آزاد از سد تحریم‌ها عبور کرد

مناطق آزاد از سد تحریم‌ها عبور کرد

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی در ...

فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد پایان یافت

فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد پایان یافت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با راه‌اندازی سیستم یکپارچه کسب و کار، فعالیت شرکت‌های ...

فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد پایان یافت

فعالیت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد پایان یافت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با راه‌اندازی سیستم یکپارچه کسب و کار، فعالیت شرکت‌های ...

تعیین تکلیف واردات گروه کالایی ۴ به مناطق آزاد

تعیین تکلیف واردات گروه کالایی ۴ به مناطق آزاد

واردات گروه کالایی ۴ بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد تعیین تکلیف شد.

تعیین تکلیف واردات گروه کالایی ۴ به مناطق آزاد

تعیین تکلیف واردات گروه کالایی ۴ به مناطق آزاد

واردات گروه کالایی ۴ بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد تعیین تکلیف شد.

تشکیل گارگروه ویژه حل مشکلات مناطق آزاد

تشکیل گارگروه ویژه حل مشکلات مناطق آزاد

رییس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل گارگروه ویژه بررسی و حل مشکلات اقتصادی مناطق ...

تشکیل گارگروه ویژه حل مشکلات مناطق آزاد

تشکیل گارگروه ویژه حل مشکلات مناطق آزاد

رییس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل گارگروه ویژه بررسی و حل مشکلات اقتصادی مناطق ...

واحد مالیاتی مستقل در مناطق آزاد مستقر می شود

واحد مالیاتی مستقل در مناطق آزاد مستقر می شود

تهران- ایرنا- مدیر توسعه صادرات امور گمرکی و ارزش افزوده در بخشنامه ای ابلاغی به ...