منابع

مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها، شایعه یا واقعیت؟!

مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها، شایعه یا واقعیت؟!

بارها در محافل به ظاهر رسانه ای این ادعا مطرح شده که «بانک ها واحدهای ...

تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس

تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق ...

تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس

تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق ...

کنترل‌های بودجه‌ای؛ راهکار جلوگیری از استقراض دولت

کنترل‌های بودجه‌ای؛ راهکار جلوگیری از استقراض دولت

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت باید در پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه و انضباط ...

دولت باید به گونه ای رفتار کند که ناچار به استقراض نباشد

دولت باید به گونه ای رفتار کند که ناچار به استقراض نباشد

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت باید در پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه و انضباط ...

ضرورت‌های رشد اقتصادی و توسعه پایدار «ایران ۱۴۰۰»

ضرورت‌های رشد اقتصادی و توسعه پایدار «ایران ۱۴۰۰»

یک اقتصاددان گفت: برای توسعه پایدار اقتصادی، نیازمند تغییرات بنیادین در اندیشه سیاست‌گذاران هستیم که ...

تغییر اندیشه سیاست‌گذاران ضرورت توسعه پایدار اقتصادی است

تغییر اندیشه سیاست‌گذاران ضرورت توسعه پایدار اقتصادی است

یک اقتصاددان گفت: برای توسعه پایدار اقتصادی، نیازمند تغییرات بنیادین در اندیشه سیاست‌گذاران هستیم که ...

دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF؛ گامی برای دستیابی به منابع ارزی

دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF؛ گامی برای دستیابی به منابع ارزی

دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند ...

دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF؛ گامی برای دستیابی به منابع ارزی

دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF؛ گامی برای دستیابی به منابع ارزی

دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند ...

رویکرد مثبت دولت به منابع جدید درآمدی بودجه با دو شرط

رویکرد مثبت دولت به منابع جدید درآمدی بودجه با دو شرط

رییس جمهور گفت: رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد ...