مصوبه

تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت کان لم یکن اعلام شد

تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت کان لم یکن اعلام شد

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۹ مصوبه دولت را عدم مغایر و ...

تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت کان لم یکن اعلام شد

تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت کان لم یکن اعلام شد

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۹ مصوبه دولت را عدم مغایر و ...

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس/ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف معیشت مردم شود

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس/ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف معیشت مردم شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت تاکنون مصوبه مجلس برای تخصیص ۱۴ میلیارد ...

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس/ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف معیشت مردم شود

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس/ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف معیشت مردم شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت تاکنون مصوبه مجلس برای تخصیص ۱۴ میلیارد ...

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس/ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف معیشت مردم شود

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس/ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف معیشت مردم شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت تاکنون مصوبه مجلس برای تخصیص ۱۴ میلیارد ...

مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای مراجع صدور مجوز

مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای مراجع صدور مجوز

با مصوبه هیات مقررات زدایی تمامی مراجع صدور مجوز موظف شدند تا به صورت فوریتی ...

مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای مراجع صدور مجوز

مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای مراجع صدور مجوز

با مصوبه هیات مقررات زدایی تمامی مراجع صدور مجوز موظف شدند تا به صورت فوریتی ...

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کرد

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت : دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق ...

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کرد

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت : دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق ...

قیمت خرید تضمینی چغندرقند افزایش یافت

قیمت خرید تضمینی چغندرقند افزایش یافت

مجری چغندر قند گفت: به منظور حمایت از کشاورزان چغندرکار و در راستای پایداری تولید ...