مرکزی

دخالتی در انتخاب مدیران بیمه‌ای ندارم

دخالتی در انتخاب مدیران بیمه‌ای ندارم

بینا:رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تأکید بر عزم این شرکت برای بازنگری در قانون بیمه ...

صنعت بیمه به دست مردم اداره شود

صنعت بیمه به دست مردم اداره شود

رئیس کل بیمه مرکزی:موضوع توانگری مالی و فنی شرکت های بیمه به صورت روزآمد از ...

بیمه شخص ثالث ایراد دارد

بیمه شخص ثالث ایراد دارد

بینا: قانون فعلی بیمه شخص ثالث کشور هم از حیث شکلی و هم از حیث ...

 احکام جدید در بیمه مرکزی

احکام جدید در بیمه مرکزی

حبیب میرزایی به سمت "عضو هیات عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا" و محمور ...