مجمع

شرایط برکناری رییس کل دشوارتر شد

شرایط برکناری رییس کل دشوارتر شد

بینا: شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

بانک مرکزی پاسخگوتر می‌شود

بانک مرکزی پاسخگوتر می‌شود

بینا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر ...

معضل نحوه اداره بانک مرکزی رفع نشده است

معضل نحوه اداره بانک مرکزی رفع نشده است

بینا: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مصوبه اخیرمجمع تشخیص مصلحت نظام معضل ...

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت سبب استقلال بانک مرکزی نمی‌شود

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت سبب استقلال بانک مرکزی نمی‌شود

بینا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مشکلات اقتصاد کشور را مستقل نبودن بانک مرکزی ...

دستیابی به راز گاوصندوق‌ بانک‌ها

دستیابی به راز گاوصندوق‌ بانک‌ها

بینا: با امضای توافقنامه 50 کشور شرکت‌کننده در مجمع جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات بانکی ...

انتقاد بهمنی از نحوه انتصاب رییس کل بانک مرکزی

انتقاد بهمنی از نحوه انتصاب رییس کل بانک مرکزی

بینا: محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد از انتصاب رییس ...

بر‌هم‌خوردن نظم پولی کشور با شیوه جدید انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی

بر‌هم‌خوردن نظم پولی کشور با شیوه جدید انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی

بینا: عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجمع ...

دوره فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال

دوره فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال

بینا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک ...

شرایط جدید عزل‌ونصب رئیس‌کل بانک مرکزی

شرایط جدید عزل‌ونصب رئیس‌کل بانک مرکزی

بینا: سناریوهای مطرح برای نحوه عزل و نصب ریاست بانک مرکزی و همچنین جزئیات آخرین ...

شیوه عزل‌ و نصب رئیس کل بزودی نهایی می‌شود

شیوه عزل‌ و نصب رئیس کل بزودی نهایی می‌شود

بینا: رئیس کل بانک مرکزی با تأیید خبر تسنیم مبنی بر ۵ ساله شدن مدت ...