مجمع

بر‌هم‌خوردن نظم پولی کشور با شیوه جدید انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی

بر‌هم‌خوردن نظم پولی کشور با شیوه جدید انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی

بینا: عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجمع ...

دوره فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال

دوره فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال

بینا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک ...

شرایط جدید عزل‌ونصب رئیس‌کل بانک مرکزی

شرایط جدید عزل‌ونصب رئیس‌کل بانک مرکزی

بینا: سناریوهای مطرح برای نحوه عزل و نصب ریاست بانک مرکزی و همچنین جزئیات آخرین ...

شیوه عزل‌ و نصب رئیس کل بزودی نهایی می‌شود

شیوه عزل‌ و نصب رئیس کل بزودی نهایی می‌شود

بینا: رئیس کل بانک مرکزی با تأیید خبر تسنیم مبنی بر ۵ ساله شدن مدت ...

مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی ۵ساله شد

مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی ۵ساله شد

بینا: بر اساس کلیات نحوه اداره بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه رئیس ...

کلیات نحوه‌ اداره‌ بانک مرکزی تصویب شد

کلیات نحوه‌ اداره‌ بانک مرکزی تصویب شد

بینا: نحوه‌ی اداره‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که رهبری معظم انقلاب در سال ۸۹ ...