مجلس-شورای-اسلامی

۳۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت

۳۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت

نماینده مردم دامغان در مجلس گفت:در سال ۹۷ بیش از ۴۰ میلیون دلار صادرات انجام ...

۳۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت

۳۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت

نماینده مردم دامغان در مجلس گفت:در سال ۹۷ بیش از ۴۰ میلیون دلار صادرات انجام ...

دولت و قوه قضائیه هیئت‌هایی برای اجرای بیانیه «گام دوم» مشخص کنند

دولت و قوه قضائیه هیئت‌هایی برای اجرای بیانیه «گام دوم» مشخص کنند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:دولت و قوه قضائیه باید هیئت‌هایی را برای پیگیری و ...

پست بانک ایران دروازه‌ ارائه‌ خدمات دولت در روستاهاست

پست بانک ایران دروازه‌ ارائه‌ خدمات دولت در روستاهاست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کمک دهیاری‌ها برای شعب پست بانک ...

پست بانک ایران دروازه‌ ارائه‌ خدمات دولت در روستاهاست

پست بانک ایران دروازه‌ ارائه‌ خدمات دولت در روستاهاست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کمک دهیاری‌ها برای شعب پست بانک ...

پست بانک ایران دروازه‌ ارائه‌ خدمات دولت در روستاهاست

پست بانک ایران دروازه‌ ارائه‌ خدمات دولت در روستاهاست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کمک دهیاری‌ها برای شعب پست بانک ...