مالیاتی

شرایط ارایه اظهارنامه مالیاتی و برخورداری از مالیات مقطوع

شرایط ارایه اظهارنامه مالیاتی و برخورداری از مالیات مقطوع

معاون سازمان مالیاتی با اشاره به دستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، شرایط ارایه ...

مالیات مقطوع سال ۹۹ برخی از صاحبان مشاغل تعیین شد

مالیات مقطوع سال ۹۹ برخی از صاحبان مشاغل تعیین شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات، برای ...

مالیات مقطوع سال ۹۹ برخی از صاحبان مشاغل تعیین شد

مالیات مقطوع سال ۹۹ برخی از صاحبان مشاغل تعیین شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات، برای ...

دریافت اطلاعات شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت

دریافت اطلاعات شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت

وزیر اقتصاد درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت: منتظر هستیم بتوانیم اطلاعات کامل شرکت‌های سرمایه‌پذیر ...

دریافت اطلاعات شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت

دریافت اطلاعات شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت

وزیر اقتصاد درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت: منتظر هستیم بتوانیم اطلاعات کامل شرکت‌های سرمایه‌پذیر ...

تسهیلات جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

تسهیلات جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس ...

تسهیلات جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

تسهیلات جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس ...

آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور گفت: در قوانین مالیاتی کشور، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی ...

آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور گفت: در قوانین مالیاتی کشور، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی ...

موافقت مجلس با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

موافقت مجلس با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان مردم در خانه ملت، لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.