مالیاتی

مصوبه تعیین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد

مصوبه تعیین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین رئیس کل سازمان امور مالیاتی ...

ایجاد سامانه برخط قانون جدید مالیات برارزش افزوده

ایجاد سامانه برخط قانون جدید مالیات برارزش افزوده

معاون حسابرسی امور مالیاتی تهران از ایجاد سامانه برخط قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ...

امکان ثبت‌نام در پرتال مالیاتی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل

امکان ثبت‌نام در پرتال مالیاتی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل

در راستای کمک به کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و سازمان ها امکان ثبت ...

امکان ثبت‌نام در پرتال مالیاتی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل

امکان ثبت‌نام در پرتال مالیاتی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل

در راستای کمک به کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و سازمان ها امکان ثبت ...

۱۷ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱۷ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ...

۱۷ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱۷ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ...

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی

درآمدها و هزینه های دولت از دیدگاه مالیه عمومی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اجزای درآمد مالیاتی باید مشخص شود، تصریح ...

اجزای درآمدهای مالیاتی باید مشخص شود

اجزای درآمدهای مالیاتی باید مشخص شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اجزای درآمد مالیاتی باید مشخص شود، تصریح ...

ابلاغ دستورالعمل محاسبه مالیات خانه‌های خالی

ابلاغ دستورالعمل محاسبه مالیات خانه‌های خالی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی را به ادارات کل ...

شناسایی مودیان مالیاتی فراری/ مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

شناسایی مودیان مالیاتی فراری/ مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

رییس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات ...