قیمت-ارز-و-سکه

قیمت دلار کمی صعود و قیمت سکه اندکی سقوط کرد

قیمت دلار کمی صعود و قیمت سکه اندکی سقوط کرد

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۴۵۰ تومان رسید. در ...

قیمت ارز و سکه کاهش یافت

قیمت ارز و سکه کاهش یافت

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۲۵۰ تومان رسید. در ...

دلار به ۱۱۴۰۰ تومان رسید

دلار به ۱۱۴۰۰ تومان رسید

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۴۰۰ تومان رسید. در ...

کاهش نه چندان چشمگیر نرخ دلار

کاهش نه چندان چشمگیر نرخ دلار

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۳۰۰ تومان رسید. در ...

کاهش نه چندان چشمگیر نرخ دلار

کاهش نه چندان چشمگیر نرخ دلار

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۳۰۰ تومان رسید. در ...

دلار همچنان در کانال ۱۱هزار تومان

دلار همچنان در کانال ۱۱هزار تومان

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۴۵۰ تومان رسید. در ...

دلار همچنان در کانال ۱۱هزار تومانی

دلار همچنان در کانال ۱۱هزار تومانی

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۴۵۰ تومان رسید. در ...

قیمت ارز و سکه همچنان در حال نزول

قیمت ارز و سکه همچنان در حال نزول

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱,۳۰۰ تومان رسید. در ...

سیر صعودی قیمت دلار در آستانه ماه محرم

سیر صعودی قیمت دلار در آستانه ماه محرم

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۴۵۰ تومان رسید. در ...

دلار همچنان در کانال ۱۱هزار تومان

دلار همچنان در کانال ۱۱هزار تومان

قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز در صرافی‌های بانکی به ۱۱۳۰۰ تومان رسید. در ...