قانون-بیمه-شخص-ثالث

انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست

انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه حافظ در خصوص ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث، ...

 قانون بیمه شخص ثالث شاه کلیدی برای کاهش آمار زندانیان تصادف

قانون بیمه شخص ثالث شاه کلیدی برای کاهش آمار زندانیان تصادف

لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث 68 ماده‌ دارد و در آن 38 ماده جدید ...

مزایای قانون بیمه شخص ثالث

مزایای قانون بیمه شخص ثالث

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با قانون بیمه شخص ثالث گفت: در ...

جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی

جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی

جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» دارای خصوصیاتی‌ است‌که‌ آن را از سایر جرایم ...

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طبق میزان ریسک رانندگان

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طبق میزان ریسک رانندگان

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه دانا گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی ...