فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات

آماده‌سازی بستر اجرای اقتصاد هوشمند در دو سال آینده

آماده‌سازی بستر اجرای اقتصاد هوشمند در دو سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رتبه اول وزارت متبوع در پنجمین دوره ...

آماده‌سازی بستر اجرای اقتصاد هوشمند در دو سال آینده

آماده‌سازی بستر اجرای اقتصاد هوشمند در دو سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رتبه اول وزارت متبوع در پنجمین دوره ...

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد صدیق دامغانی زاده به عنوان مشاور وزیر ...

۵ انتصاب در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد

۵ انتصاب در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد طی احکام جداگانه‌ای دبیر و چهار عضو خبره شورای راهبری فناوری اطلاعات و ...

۵ انتصاب در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد

۵ انتصاب در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد طی احکام جداگانه‌ای دبیر و چهار عضو خبره شورای راهبری فناوری اطلاعات و ...

بررسی عوامل کندی توسعه ICT ایران

بررسی عوامل کندی توسعه ICT ایران

آخرین پژوهش در زمینه ICT ایران نشان می‌دهد قوانین زیاد و دخالت‌های دولتی در حوزه ...

تمام کارت های اعتباری خرید کالا 10 میلیونی نیستند

تمام کارت های اعتباری خرید کالا 10 میلیونی نیستند

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه همه کارت های اعتباری خرید ...

بانک مرکزی بار تورمی طرح تحریک تقاضا را پذیرفت

بانک مرکزی بار تورمی طرح تحریک تقاضا را پذیرفت

در حالی دو عضو کابینه یازدهم، هرگونه بار تورمی طرح بازگشت رونق اقتصادی با محوریت ...