عوارض

توضیحات شهرداری در مورد ارسال پیامک بدهی عوارض به شهروندان

توضیحات شهرداری در مورد ارسال پیامک بدهی عوارض به شهروندان

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد ارسال پیامک‌ بدهی عوارض ...

چرا برخی افراد به عوارض جانبی داروها حساس‌ترند؟

چرا برخی افراد به عوارض جانبی داروها حساس‌ترند؟

بدن برخی از افراد به عوارض جانبی داروها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد اما این حساسیت ...

چرا برخی افراد به عوارض جانبی داروها حساس‌ترند؟

چرا برخی افراد به عوارض جانبی داروها حساس‌ترند؟

بدن برخی از افراد به عوارض جانبی داروها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد اما این حساسیت ...

چرا برخی افراد به عوارض جانبی داروها حساس‌ترند؟

چرا برخی افراد به عوارض جانبی داروها حساس‌ترند؟

بدن برخی از افراد به عوارض جانبی داروها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد اما این حساسیت ...

دفاع از حقوق مدیریت شهری وظیفه شورای عالی استان ها است

دفاع از حقوق مدیریت شهری وظیفه شورای عالی استان ها است

رئیس شورای عالی استان ها گفت: خوشبختانه با رایزنی های انجام شده توانستیم از حقوق ...

توضیحات درباره ابهام توقف خودروهای با بیش از یک میلیون بدهی عوارض

توضیحات درباره ابهام توقف خودروهای با بیش از یک میلیون بدهی عوارض

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری گفت: خودروهایی که زمینه‌ساز ترافیک و آلودگی ...

جنجال در سازمان میراث فرهنگی پس از اجرای قانون پرچالش عوارض خروجی

جنجال در سازمان میراث فرهنگی پس از اجرای قانون پرچالش عوارض خروجی

پس از گذشت شش‌ماه از اجرای قانون پرچالش عوارض خروجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی ...

جنجال برای ۱۷ هزار تومان

جنجال برای ۱۷ هزار تومان

پس از گذشت شش‌ماه از اجرای قانون پرچالش عوارض خروجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی ...