عمومی

خالد الفالح از ریاست آرامکو برکنار شد

خالد الفالح از ریاست آرامکو برکنار شد

غول انرژی عربستان سعودی، آرامکو، در حرکت به سوی ارائه عمومی سهام، رئیس جدیدی خواهد ...

خالد الفالح از ریاست آرامکو برکنار شد

خالد الفالح از ریاست آرامکو برکنار شد

غول انرژی عربستان سعودی، آرامکو، در حرکت به سوی ارائه عمومی سهام، رئیس جدیدی خواهد ...

رئیس جدید هیأت مدیره شرکت نفتی آرامکو عربستان تعیین شد

رئیس جدید هیأت مدیره شرکت نفتی آرامکو عربستان تعیین شد

'خالد الفالح' وزیر انرژی عربستان روز سه شنبه 'یاسر عثمان الرمیان' رئیس صندوق سرمایه گذاری ...

درخشش نشریه کارآفرین در چهاردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی

درخشش نشریه کارآفرین در چهاردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی

نشریه بانک کارآفرین در بخش‌های مختلف چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، یک رتبه اول، ...

سیستم بانکی هر کشور شکل دهنده اقتصاد همان کشور است

سیستم بانکی هر کشور شکل دهنده اقتصاد همان کشور است

نظام سرمایه‌داری اگر در مهار تورم در برخی از دوره ها توفیقاتی داشته است ولی ...

کسب ۵ رتبه برتر جشنواره ملی انتشارات توسط بانک سپه

کسب ۵ رتبه برتر جشنواره ملی انتشارات توسط بانک سپه

روابط عمومی بانک سپه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات در بخش‌های خبر، مصاحبه، عکس، مقاله ...

روابط عمومی بانک توسعه صادرات حائز چهار رتبه برتر در سطح ملی شد

روابط عمومی بانک توسعه صادرات حائز چهار رتبه برتر در سطح ملی شد

روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران با کسب سه رتبه اول و یک رتبه سوم ...

درخشش بانک رفاه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

درخشش بانک رفاه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

روابط عمومی بانک رفاه در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور، پنج عنوان ...