عملیات

ضرورت بازنگری قانون بانکداری بدون ربا

ضرورت بازنگری قانون بانکداری بدون ربا

بینا: حسین عیوضلو گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و ...

بانکداری بدون ربا داریم نه اسلامی

بانکداری بدون ربا داریم نه اسلامی

بینا: بانکداری بدون ربا بانکداری است که با مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند

بانکداری اسلامی بر بستر علم اقتصاد متعارف قرار نمی‌گیرد

بانکداری اسلامی بر بستر علم اقتصاد متعارف قرار نمی‌گیرد

بینا: بانکداری متعارف در چهارچوب علم اقتصاد متعارف است، بنابراین تغییرات فقهی در چهارچوب علم ...

تورم در بانکداری اسلامی نداریم

تورم در بانکداری اسلامی نداریم

بینا: عضور شورای نگارش قانون بانکداری اسلامی گفت: نظام سرمایه‌داری جهانی برای بردن سود بیشتر ...

بانک‌ها چگونه بنگاه‌دار شدند؟

بانک‌ها چگونه بنگاه‌دار شدند؟

بانک‌های کشور باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تولید ملی کمک کنند. این شاه‌بیت ...

 ۱۲ ایراد به قانون بانکداری بدون ربا

۱۲ ایراد به قانون بانکداری بدون ربا

مصباحی مقدم به بیان ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد ...