صفر

معافیت جوایز صادراتی از پرداخت مالیات ابلاغ شد

معافیت جوایز صادراتی از پرداخت مالیات ابلاغ شد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی ابلاغ شد.

معافیت جوایز صادراتی از پرداخت مالیات ابلاغ شد

معافیت جوایز صادراتی از پرداخت مالیات ابلاغ شد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی ابلاغ شد.

نرخ صفر مالیاتی برای شرکت‌های بورسی

نرخ صفر مالیاتی برای شرکت‌های بورسی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک فراگیر در بازار سرمایه ...

همتی: بر نوسانات بازار ارز غلبه کردیم/ وضعیت ذخایر ارزی کشور است

همتی: بر نوسانات بازار ارز غلبه کردیم/ وضعیت ذخایر ارزی کشور است

همتی با اعلام اینکه مشکلی برای ارز نداریم، گفت: افرادی که می گویند وضع ما ...

بررسی زوایای حذف صفر از پول ملی

بررسی زوایای حذف صفر از پول ملی

ترویج بانکداری الکترونیک زیرساختی مناسب در راستای موفقیت طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ...

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر

‌یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: راه کار افزایش ارزش پول ملی حذف چهار صفر از ...

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر

راهکار افزایش ارزش پول ملی حمایت از تولید است نه حذف صفر

‌یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: راه کار افزایش ارزش پول ملی حذف چهار صفر از ...