صدور-چک

مهلت ۱۰ روزه برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی لغو شد

مهلت ۱۰ روزه برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی لغو شد

بانک مرکزی قانون جدید صدور چک را که از سوی مجلس تصویب و در شورای ...

نقد شدن چک برگشتی در کمتر از ۲۰ روز

نقد شدن چک برگشتی در کمتر از ۲۰ روز

اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چک‌های برگشتی، با صدور ...

نقد شدن چک برگشتی در کمتر از ۲۰ روز

نقد شدن چک برگشتی در کمتر از ۲۰ روز

اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چک‌های برگشتی، با صدور ...

صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است

صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشوردرخصوص قانون ...

عیار اصلاحات قانون صدور چک

عیار اصلاحات قانون صدور چک

دکتر حمید قنبری / حقوقدان ...

بار شدن مسئولیت‌ چک‌های غیرقابل پرداخت به وکیل، موجب افزایش دعاوی می‌شود

بار شدن مسئولیت‌ چک‌های غیرقابل پرداخت به وکیل، موجب افزایش دعاوی می‌شود

یک وکیل دادگستری، گفت: بار نمودن مسئولیت‌های قانونی ناشی از چک‌های غیرقابل پرداخت به وکیل ...

رفع اطاله دادرسی با قانون اصلاح قانون صدور چک

رفع اطاله دادرسی با قانون اصلاح قانون صدور چک

یک وکیل دادگستری، گفت: با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: افرادی ...

مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک

مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک

بانک مرکزی در یک نامه ۱۳ بندی خطاب به بانک‌ها، مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک ...

قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد

قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد

یک وکیل دادگستری گفت: رویکرد قانونگذار در قوانین قبلی مربوط به چک بیشتر درجهت چاره‌جویی ...

مشکلات قانون صدور چک مانند سایر قوانین به مرور مشخص می‌شود

مشکلات قانون صدور چک مانند سایر قوانین به مرور مشخص می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک تحول رو به جلویی است و ...