صدور-چک

صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است

صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشوردرخصوص قانون ...

عیار اصلاحات قانون صدور چک

عیار اصلاحات قانون صدور چک

دکتر حمید قنبری / حقوقدان ...

بار شدن مسئولیت‌ چک‌های غیرقابل پرداخت به وکیل، موجب افزایش دعاوی می‌شود

بار شدن مسئولیت‌ چک‌های غیرقابل پرداخت به وکیل، موجب افزایش دعاوی می‌شود

یک وکیل دادگستری، گفت: بار نمودن مسئولیت‌های قانونی ناشی از چک‌های غیرقابل پرداخت به وکیل ...

رفع اطاله دادرسی با قانون اصلاح قانون صدور چک

رفع اطاله دادرسی با قانون اصلاح قانون صدور چک

یک وکیل دادگستری، گفت: با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: افرادی ...

مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک

مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک

بانک مرکزی در یک نامه ۱۳ بندی خطاب به بانک‌ها، مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک ...

قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد

قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد

یک وکیل دادگستری گفت: رویکرد قانونگذار در قوانین قبلی مربوط به چک بیشتر درجهت چاره‌جویی ...

مشکلات قانون صدور چک مانند سایر قوانین به مرور مشخص می‌شود

مشکلات قانون صدور چک مانند سایر قوانین به مرور مشخص می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک تحول رو به جلویی است و ...

قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قانون اصلاح قانون صدور چک پیچیده و سخت است»، ...

قانون جدید چک مقدمه‌ای برای مبارزه با پولشویی؟

قانون جدید چک مقدمه‌ای برای مبارزه با پولشویی؟

رضا مهدوی،کارشناس حوزه بانکی گفت: قانون جدید چک توسط بانک مرکزی، جدا از بحث پولشویی می‌خواهد مقابل ...

اصلاحات جدید قانون صدور چک تأکید بر جنبه بازدارندگی دارد

اصلاحات جدید قانون صدور چک تأکید بر جنبه بازدارندگی دارد

یک وکیل دادگستری در رابطه با اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک گفت: این ...