شیائومی

شیائومی رکورد زد!

شیائومی رکورد زد!

درآمد شرکت چینی و نوظهور شیائومی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رکورد زد ...

شیائومی رکورد زد!

شیائومی رکورد زد!

درآمد شرکت چینی و نوظهور شیائومی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رکورد زد ...

شیائومی رکورد زد!

شیائومی رکورد زد!

درآمد شرکت چینی و نوظهور شیائومی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رکورد زد ...

شیائومی رکورد زد!

شیائومی رکورد زد!

درآمد شرکت چینی و نوظهور شیائومی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رکورد زد ...

شیائومی کفش ورزشی سبک تولید کرد

شیائومی کفش ورزشی سبک تولید کرد

یکی از زیر مجموعه های شرکت چینی شیائومی کتانی ورزشی سبکی ابداع کرده که با ...

قدرت‌طلبی شیائومی در بازار موبایل تاشو

قدرت‌طلبی شیائومی در بازار موبایل تاشو