شرکت-سهامی-بیمه-ایران

جبران خسارت 20 میلیارد ریالی آتش سوزی کارخانه تولیدرنگ توسط بیمه ایران

جبران خسارت 20 میلیارد ریالی آتش سوزی کارخانه تولیدرنگ توسط بیمه ایران

خسارت 2 میلیارد تومانی آتش سوزی کارخانه تولید رنگ و روغن جلا واقع در استان ...

اطلاعیه شماره 55 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 55 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 55 شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز، خسارتهای دارندگان چک بیمه نامه های ...

لغو انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با بیمه ایران

لغو انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با بیمه ایران

انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران با مصوبه امروز مجلس ...

اعضای موظف هیات مدیره بیمه ایران منصوب شدند

اعضای موظف هیات مدیره بیمه ایران منصوب شدند

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای، رضا کاظمی تکلیمی و محسن پورکیانی را ...

بیمه ایران نمایندگی می پذیرد

بیمه ایران نمایندگی می پذیرد

ببیمه ایران فرصت تقاضای ثبت نام به منظور اخذ نمایندگی حقیقی خود راتا 31 اردیبهشت ...