سیاست

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟

مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با طرح این سوال که چرا تخصیص ...

نیلی: تنها کشوری در دنیا هستیم که همه مسئولان آن منتقد شرایط هستند

نیلی: تنها کشوری در دنیا هستیم که همه مسئولان آن منتقد شرایط هستند

مسعود نیلی معتقد است «آنچه امروز می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند یا به کمتر ...

برنامه‌ریزی  و سیاست

برنامه‌ریزی و سیاست

احمد زیدآبادی/ روزنامه‌نگار دکتر امیر حسین خالقی/ فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری ...

نزدیک بینی در تصمیم سازی

نزدیک بینی در تصمیم سازی

دکتر امیر حسین خالقی/ فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری ...

برنامه‌ریزی  و سیاست

برنامه‌ریزی و سیاست

احمد زیدآبادی/ روزنامه‌نگار