سیاست

سیاست فشار حداکثری به قوی شدن عزم ایران مقابل امریکا منجر شده است

سیاست فشار حداکثری به قوی شدن عزم ایران مقابل امریکا منجر شده است

«شیرین هانتر» معتقد است که سیاست فشار حداکثری ترامپ باعث قوی شدن عزم ایران جهت ...

مخاطبین پارلمان اقتصادی

مخاطبین پارلمان اقتصادی

محسن جلال پور محسن جلال پور دکتر تقی ترابی/ استاد دانشگاه و ...

راهبردهای بخش تعاون برای مقابله با تحریم‌ها

راهبردهای بخش تعاون برای مقابله با تحریم‌ها

رییس اتاق تعاون ایران با برشمردن راهبردهای بخش تعاون برای مقابله با تحریم‌ها، کاهش دخالت ...

نقطه آغاز شکست نازی‌ها

نقطه آغاز شکست نازی‌ها

روایت‌ها از جنگ جهانی دوم، پایان عمر سیاسی نازی‌ها در آلمان را به زمان خودکشی ...

پیش بینی رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد جهان از سوی سازمان ملل

پیش بینی رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد جهان از سوی سازمان ملل

سازمان ملل متحد، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۹ را حدود ۲.۷ درصد ...

مقاومت یعنی کارآمدی/ برنامه‌ها درون‌زا باشند، نه مصرفی

مقاومت یعنی کارآمدی/ برنامه‌ها درون‌زا باشند، نه مصرفی

علیرضا صدرا می‌گوید مقاومت در شرایط کنونی معنایی جز کارآمدی همه دستگاه‌ها و عناصر مختلف ...