سمعک

بیمه سلامت برای سمعک یک میلیون و 260هزار تومان می‌پردازد

بیمه سلامت برای سمعک یک میلیون و 260هزار تومان می‌پردازد

تهران- ایرنا- مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت ...

شرایط و میزان پرداختی بیمه سلامت برای "سمعک"

شرایط و میزان پرداختی بیمه سلامت برای "سمعک"

مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه برای دستگاه سمعک و ...

حداقل دریافتی ادیولوژیست های کشور بابت خدمات سمعک

حداقل دریافتی ادیولوژیست های کشور بابت خدمات سمعک

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، در واکنش به گران بودن قیمت و خدمات سمعک ...

حداقل دریافتی ادیولوژیست های کشور بابت خدمات سمعک

حداقل دریافتی ادیولوژیست های کشور بابت خدمات سمعک

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، در واکنش به گران بودن قیمت و خدمات سمعک ...

رقم پرداختی بیمه سلامت بابت سمعک/هزینه خدمات مشمول بیمه نیست

رقم پرداختی بیمه سلامت بابت سمعک/هزینه خدمات مشمول بیمه نیست

مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: بیمه برای دستگاه سمعک و ...

رقم پرداختی بیمه سلامت بابت سمعک/هزینه خدمات مشمول بیمه نیست

رقم پرداختی بیمه سلامت بابت سمعک/هزینه خدمات مشمول بیمه نیست

مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: بیمه برای دستگاه سمعک و ...

رقم پرداختی بیمه سلامت بابت سمعک/هزینه خدمات مشمول بیمه نیست

رقم پرداختی بیمه سلامت بابت سمعک/هزینه خدمات مشمول بیمه نیست

مسئول گروه تجهیزات پزشکی دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: بیمه برای دستگاه سمعک و ...

واردات سمعک به ۵ تن رسید

واردات سمعک به ۵ تن رسید

براساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۵ تن سمعک از ...

چرا سمعک حتی با ارز دولتی گران است؟

چرا سمعک حتی با ارز دولتی گران است؟

قیمت سمعک به عنوان یک وسیله کمک توانبخشی برای افراد کم شنوا و ناشنوا، از ...

سمعک با ارز دولتی چرا گران است/نظارتی وجود ندارد

سمعک با ارز دولتی چرا گران است/نظارتی وجود ندارد

قیمت سمعک به عنوان یک وسیله کمک توانبخشی برای افراد کم شنوا و ناشنوا، از ...