سازمان

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد.

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد.

شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف سازی در ...

شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف سازی در ...

تصویب آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

تصویب آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

هیات وزیران در جلسه صبح امروز خود، آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ...

تصویب آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

تصویب آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

هیات وزیران در جلسه صبح امروز خود، آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ...

راه‌اندازی بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا ۱۷ خرداد

راه‌اندازی بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا ۱۷ خرداد

مدیرعامل سازمان جمع آوری و اموال تملیکی گفت:‌ بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا ...

راه‌اندازی بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا ۱۷ خرداد

راه‌اندازی بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا ۱۷ خرداد

مدیرعامل سازمان جمع آوری و اموال تملیکی گفت:‌ بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی تا ...

تعیین نحوه ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد

تعیین نحوه ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تصویب نحوه ماموریت کارمندان ...

تعیین نحوه ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد

تعیین نحوه ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تصویب نحوه ماموریت کارمندان ...