سازمان-برنامه-و-بودجه

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در ۴۶ ماده به تصویب هیئت دولت ...

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در ۴۶ ماده به تصویب هیئت دولت ...

تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی

تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی

رییس سازمان برنامه و بودجه، از تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی خبر داد.

تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی

تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی

رییس سازمان برنامه و بودجه، از تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی خبر داد.

تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی

تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی

رییس سازمان برنامه و بودجه، از تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی خبر داد.

حتی در شرایط سخت هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم

حتی در شرایط سخت هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حتی در شرایط سخت هم، از نظام ...

دولت در سال جدید ۲۱ میلیارد دلار درآمدزایی خواهد داشت/ نوسانات ارزی را به معیشت مردم گره نخواهیم زد

دولت در سال جدید ۲۱ میلیارد دلار درآمدزایی خواهد داشت/ نوسانات ارزی را به معیشت مردم گره نخواهیم زد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جدید معیشت مردم را به ارز و ...

بودجه ۹۷ بدون کسری بسته شد

بودجه ۹۷ بدون کسری بسته شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، بودجه ۹۷ بدون کسری بسته شد، ...