سازمان-برنامه-و-بودجه

جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

رییس سازمان برنامه و بودجه جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برای افزایش ۲۴ تا ۴۰ ...

جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

رییس سازمان برنامه و بودجه جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برای افزایش ۲۴ تا ۴۰ ...

صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸، خبر ...

صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور فوری احکام جدید حقوق بازنشستگان در سال ۹۸، خبر ...

جزییات واریز اعتبار سبد کالایی مددجویان نهادهای حمایتی

جزییات واریز اعتبار سبد کالایی مددجویان نهادهای حمایتی

بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی سبد کالایی ...

جزییات واریز اعتبار سبد کالایی مددجویان نهادهای حمایتی

جزییات واریز اعتبار سبد کالایی مددجویان نهادهای حمایتی

بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی سبد کالایی ...

همسان سازی حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اجرا می‌شود

همسان سازی حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اجرا می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان ...

همسان سازی حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اجرا می‌شود

همسان سازی حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اجرا می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان ...

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در ۴۶ ماده به تصویب هیئت دولت ...