سازمان-برنامه-و-بودجه

تخصیص ۲۰هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای

تخصیص ۲۰هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای

تصویب نامه هیات وزیران درباره مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص ...

رییس مرکز آمار ایران منصوب شد

رییس مرکز آمار ایران منصوب شد

با حکم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده رییس مرکز آمار ایران ...

رییس مرکز آمار ایران منصوب شد

رییس مرکز آمار ایران منصوب شد

با حکم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده رییس مرکز آمار ایران ...

ارایه خدمات رایگان پیشگیری از سرطان های شایع زنان روستایی و عشایری بررسی شد

ارایه خدمات رایگان پیشگیری از سرطان های شایع زنان روستایی و عشایری بررسی شد

نشست بررسی و اصلاح تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه ...

ارایه خدمات رایگان پیشگیری از سرطان های شایع زنان روستایی و عشایری بررسی شد

ارایه خدمات رایگان پیشگیری از سرطان های شایع زنان روستایی و عشایری بررسی شد

نشست بررسی و اصلاح تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه ...

۶۲ هزار میلیاردتومان از هزینه‌های بودجه را می‌توانیم جابجا کنیم

۶۲ هزار میلیاردتومان از هزینه‌های بودجه را می‌توانیم جابجا کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما می‌توانیم ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه را ...

۶۲ هزار میلیاردتومان از هزینه‌های بودجه را می‌توانیم جابجا کنیم

۶۲ هزار میلیاردتومان از هزینه‌های بودجه را می‌توانیم جابجا کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما می‌توانیم ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه را ...

ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید تا پایان سال

ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید تا پایان سال

رییس سازمان برنامه و بودجه از ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید تا پایان سال جاری ...

ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید تا پایان سال

ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید تا پایان سال

رییس سازمان برنامه و بودجه از ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید تا پایان سال جاری ...