سازمان

ریخت و پاشها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد

ریخت و پاشها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که ریخت و پاش‌های مرسوم دستگاه‌ها ...

ماهیت بازار سرمایه بر اساس ریسک است

ماهیت بازار سرمایه بر اساس ریسک است

رئیس سازمان بورس گفت: ابتدای سال ۱۴۰۰ شاخص روی یک میلیون و سیصد بود اما ...

بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند

بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند

کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر ...

بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند

بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند

کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر ...

دولت به دنبال کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی است

دولت به دنبال کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سه ماه متوالی نشان‌دهنده ...

دولت به دنبال کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی است

دولت به دنبال کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سه ماه متوالی نشان‌دهنده ...

پیام مدیر عامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روز پژوهش

پیام مدیر عامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روز پژوهش

مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی پیامی فرا رسیدن روز پژوهش را بر دانش پژوهان ...

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف می‌شود

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ...

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی ...

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی ...