ریزش

ریزش ۷۴۰۰ واحدی شاخص بورس

ریزش ۷۴۰۰ واحدی شاخص بورس

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با ریزش بیش از ۷۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس و ...

ریزش ۷۴۰۰ واحدی شاخص بورس

ریزش ۷۴۰۰ واحدی شاخص بورس

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با ریزش بیش از ۷۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس و ...

ریزش شاخص بورس‌های دنیا

ریزش شاخص بورس‌های دنیا

شاخص‌های بورسی با نگرانی از تحولات جنگ تجاری ریزش شدیدی را تجربه کردند.

ریزش شاخص بورس‌های دنیا

ریزش شاخص بورس‌های دنیا

شاخص‌های بورسی با نگرانی از تحولات جنگ تجاری ریزش شدیدی را تجربه کردند.

ریزش شاخص بورس‌های دنیا

ریزش شاخص بورس‌های دنیا

شاخص‌های بورسی با نگرانی از تحولات جنگ تجاری ریزش شدیدی را تجربه کردند.

ریزش ۴۵۴۲ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

ریزش ۴۵۴۲ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۴۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس و ...

ریزش ۴۵۴۲ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

ریزش ۴۵۴۲ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۴۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس و ...

بحران ارزی به شیلی رسید

بحران ارزی به شیلی رسید

ارزش پزوی شیلی به کمترین سطح تاریخ خود در برابر ارزهای مهم رسید.

ریزش ۳۰۶۳ واحدی شاخص بورس

ریزش ۳۰۶۳ واحدی شاخص بورس

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۳۰۶۳ واحدی شاخص کل بورس و ...

ریزش ۴۲۸۴ واحدی شاخص بورس

ریزش ۴۲۸۴ واحدی شاخص بورس

معاملات تالار شیشه ای روز جاری با کاهش بیش از ۴۲۰۰ واحدی شاخص کل بورس ...