روپیه

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(دوشنبه ۷ مرداد ۹۸) اعلام کرد که بر ...

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۲۳ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۲۳ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(دوشنبه ۷ مرداد ۹۸) اعلام کرد که بر ...

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(یکشنبه ۶ مرداد ۹۸) اعلام کرد که بر ...

جزئیات نرخ رسمی انواع ارز/نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

جزئیات نرخ رسمی انواع ارز/نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(۵ مرداد ۹۸) اعلام کرد که بر اساس ...

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت

قیمت ۴۷ ارز برای امروز ۳ مرداد ۹۸ اعلام شد که بر اساس آن، نرخ ...

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۲۸ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ رسمی ۲۸ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی، نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸) اعلام کرد که بر ...

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش‌یافت/دلار ثابت ماند

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش‌یافت/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۳۱ تیرماه ۹۸ اعلام کرد که بر ...

جزئیات نرخ رسمی انواع ارز / یورو و پوند بدون تغییر باقی ماند

جزئیات نرخ رسمی انواع ارز / یورو و پوند بدون تغییر باقی ماند

نرخ رسمی دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۹۸ نسبت به دیروز بدون ...

دلار ثابت ماند/یورو و پوند گران شد

دلار ثابت ماند/یورو و پوند گران شد

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...