روپیه

نرخ رسمی ۴۷ نوع ارز/افزایش قیمت یورو و پوند

نرخ رسمی ۴۷ نوع ارز/افزایش قیمت یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سوم تیر ۹۸ اعلام کرد که بر ...

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند/ هر یورو ۴۷۰۰ تومان

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند/ هر یورو ۴۷۰۰ تومان

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که قیمت همه ارزها نسبت ...

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت ۱۰ ارز ثابت ماند

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت ۱۰ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

جزئیات تغییرات نرخ ارز/قیمت رسمی یورو کاهش یافت

جزئیات تغییرات نرخ ارز/قیمت رسمی یورو کاهش یافت

‌بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۲۹ خرداد ۹۸ اعلام کرد که بر ...

نرخ رسمی پوند کاهش یافت/ثبات نرخ ۱۲ ارز ملی

نرخ رسمی پوند کاهش یافت/ثبات نرخ ۱۲ ارز ملی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/کاهش قیمت ۱۶ واحد پولی

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند/ هر یورو ۴۷۱۲ تومان

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند/ هر یورو ۴۷۱۲ تومان

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که قیمت همه ارزها نسبت ...

کاهش رشد اقتصادی پاکستان

کاهش رشد اقتصادی پاکستان

رشد اقتصادی پاکستان به 3.29 درصد کاهش یافت.

نرخ رسمی یورو افزایش یافت/ کاهش قیمت پوند

نرخ رسمی یورو افزایش یافت/ کاهش قیمت پوند

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ...