رمز-دوم

سهولت در دریافت رمز پویا از سامانه‌های بانکداری‌ بانک پاسارگاد

سهولت در دریافت رمز پویا از سامانه‌های بانکداری‌ بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد امکان فعال‌سازی و دریافت رمز دوم کارت به‌صورت رمز پویا و یک بار ...

سهولت در دریافت رمز پویا از سامانه‌های بانکداری‌ بانک پاسارگاد

سهولت در دریافت رمز پویا از سامانه‌های بانکداری‌ بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد امکان فعال‌سازی و دریافت رمز دوم کارت به‌صورت رمز پویا و یک بار ...

امکان غیر فعال‌کردن رمز دوم کارت‌های بانک‌پاسارگاد

امکان غیر فعال‌کردن رمز دوم کارت‌های بانک‌پاسارگاد

به‌منظور افزایش امنیت اطلاعات کارت مشتریان، امکان غیر فعال‌سازی رمز دوم کارت‌های بانک‌پاسارگاد فراهم شد.